Skip links

Poziv na javnu raspravo o izradi i odobrenju Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu MESARICA – PLAVO

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu MESARICA – PLAVO (2023. – 2032.), a kojom gospodari šumarija Sokolovac, UŠP Koprivnica.

Površina gospodarske jedinice MESARICA – PLAVO utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je 2702,01 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 48 odjela i 174 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Koprivničko-Križevačke županije (tj. na području grada Koprivnice: 585,93 ha i općine Sokolovac: 2116,08 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 19. lipnja 2023. godine do 20. srpnja 2023. godine u prostorijama šumarije Sokolovac, Trg dr. T. Bardeka 6, Sokolovac, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.  

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 24. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Šumarije Sokolovac, Trg dr. T. Bardeka 6, 48306 Sokolovac, u 9,00 sati.

Javni uvidi