Skip links

Hrvatske i Slovačke šume potpisale Sporazum o suradnji u održivom gospodarenju šumama

U Direkciji Hrvatskih šuma potpisan je Sporazum o suradnji u području održivog gospodarenja šumama s Upravom Slovačkih šuma, čija je delegacija danas stigla u posjet Hrvatskoj. Ovaj svečani trenutak predstavlja snažan korak naprijed u jačanju partnerstva između dviju zemalja u cilju ostvarenja održivog gospodarenja šumskim resursima, te mu je nazočila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Uzimajući u obzir prednosti i zajedničke interese koji bi mogli proizaći iz jačanja suradnje u području šumarstva, Hrvatske i Slovačke šume žele surađivati na temelju načela ravnopravnosti i obostrane koristi te će se posebno fokusirati na suradnju na područjima poput održivog korištenja prirodnih dobara i njihove zaštite, učinkovitog gospodarenja šumama i zaštite biološke raznolikosti, ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena, korištenja inovativnih tehnologija u šumarstvu te podizanja ekološke svijesti javnosti kroz niz edukacija, aktivnosti razmjene znanstvenih i tehničkih informacija o projektima na području šumarstva, organizacije zajedničkih radnih skupina, sastanaka, seminara i studijskih putovanja, kao pripremu i provedbu zajedničkih projekata.

Sporazum su potpisali Jan Marhefka, generalni direktor Slovačkih šuma (LESY Slovenskej republiky, š. p.), i Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

U vezi s ovim važnim korakom, Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, izjavio je: “Održivo gospodarenje šumama je naša je zajednička  misija i cilj koji ima ključnu ulogu u stvaranju društvene vrijednosti u Europi. Kroz održivo gospodarenje šumama čuvamo okoliš i stvaramo uvjete za zdrav život generacija koje dolaze, posebno u kontekstu klimatskih promjena i društveno-gospodarskog razvoja.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković pohvalila je održivo i prirodi blisko gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj te dodala kako će ovaj Sporazum doprinijeti suradnji dviju država na području šumarstva, jer unatoč njihovim razlikama, postoje i brojne sličnosti na kojima će se temeljiti zajednički projekti.

Sporazum označava početak dugoročne suradnje između partnera, koja će aktivno promicati održivo gospodarenje šumama i doprinijeti društvu u Europi. Partneri su odlučni raditi zajedno kako bi ostvarili pozitivne promjene u šumskom sektoru i pridonijeli očuvanju naših dragocjenih šumskih resursa.