Skip links

Održava se manifestacija „Otvorena vrata EU projekata“

Otvorena vrata EU projekata

Obilježavanje 10 godina ulaska Hrvatske u EU

U subotu 1. srpnja 2023. godine Republika Hrvatska obilježava desetu godišnjicu ulaska u Europsku uniju. Tijekom desetljeća korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj realizirani su brojni projekti i ostvareni su značajni uspjesi. Hrvatske šume korisnici su četiri strateška projekta čija je vrijednost nešto više od 132,7 milijuna eura, a koji su sufinancirani sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Osim strateških nacionalnih projekata Republike Hrvatske tu je sudjelovanje u projektima iz Life programa, Interreg programa prekogranične suradnje te Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura i Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture i izgradnja šumskih cesta.

Hrvatske šume u organizaciji Sektora za zelenu energiju i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte su osim navedenih projekata s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovorile i sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru kojim se osigurava provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana RH za razdoblje 2021. – 2030. U različitim fazama provedbe Hrvatske šume sudjeluju u projektima ukupne vrijednosti 172,5 milijuna eura.

Kako bi što bolje prikazali promjene koje su korisnici EU fondova učinili te rezultate EU fondova u Hrvatskoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao središnje tijelo državne uprave za provedbu EU fondova organizira manifestaciju „Otvorena vrata EU projekata“ koja će se održati 30. lipnja i 1. srpnja 2023. Ova manifestacija bit će promovirana putem medijske kampanje i društvenih mreža. Cjelokupni program „Otvorena vrata EU projekata“ bit će objavljen na posebnoj internetskoj stranici u okviru središnjeg portala www.strukturnifondovi.hr gdje će biti navedeni svi sudionici kao i njihov program.

Hrvatske šume sudjeluju na manifestaciji predstavljanjem pet projekata: Ecomanager prigodnom radionicom u prostorima HŠD Zagreb, Naturavita u EPC „Podravlje“ u Osijeku radionicom o protupožarnoj zaštiti šuma te vođeno šetnjom dravskim šumama do Dunava, Fearless Velebit bit će predstavljen komunikacijom s građanima na Trgu Stjepana Radića u Gospiću, Karlovac Karst okupit će zainteresiranu javnost u šumariji Ogulin, dok će se projekt LifeWILDisland pridružiti Naturaviti u šetnji i sudjelovati u foto natječaju povodom Dana Dunava.

Ovim projektima dugoročno se postiže dobrobit za šume, doprinosi boljem očuvanju bioraznolikosti šume i prirode, a Hrvatske šume postaju važan dionik u području zaštite prirode.

Nastavljamo i dalje koristiti sredstva iz EU fondova te su Hrvatske šume kao korisnik i partner sudjelovale u prijavi četiri projekta na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva turizma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2023. „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u grupi Infrastruktura aktivnog turizma koja podrazumijeva sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma, planinarske objekte, planinarske puteve i vidikovce koji su dio sveobuhvatnog projekta. Vrijednost prijavljenih projekata je 23.780.152,18 eura.

Ova i slične inicijative pripreme i prijave projekata sufinanciranih iz fondova Europska Unije doprinijet će gospodarskom razvoju ruralnih područja RH, čime Hrvatske šume i dalje nastavljaju biti snažan pokretač razvoja ruralnih područja.