Skip links

Hrvatske šume sudjelovale na “Danima otvorenih vrata EU projekata”

Kako bi što bolje prikazali promjene koje su korisnici EU fondova učinili te rezultate EU fondova u Hrvatskoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao središnje tijelo državne uprave za provedbu EU fondova organiziralo je manifestaciju „Otvorena vrata EU projekat“, a koja se održala 30. lipnja i 1. srpnja 2023. Cjelokupni program „Otvorena vrata EU projekata“  objavljen je na posebnoj internetskoj stranici u okviru središnjeg portala www.strukturnifondovi.hr gdje su navedeni svi sudionici kao i njihov program.

Hrvatske šume sudjelovale su s pet projekata:

  • Projekt Fearless Velebit predstavljen je na Trgu Stjepana Radića u Gospiću, gdje su na štandu s promotivnim materijalima projekta bili članovi projektnog tima koji su sa zainteresiranom javnosti komunicirali rezultate projekta i njegov značaj za zajednicu.
  • Projekt Karlovac Karst „otvorio je vrata“ u šumariji Ogulin gdje je organizirano predavanje o projektu, a članovi projektnog tima bili su na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
  • Projekt Ecomanager predstavljen je u prostorima Hrvatskog šumarskog društva, gdje su pozvani predstavnici Parka Prirode Medvednica i Žumberak-samoborsko gorje, te predstavnici planinarskih društava. Nakon prezentacija i videa o projektu je uslijedila rasprava.
  • Projekt Naturavita je, osim dana otvorenih vrata, sudjelovao i u obilježavanju Međunarodnog dana Dunava, koji je organiziran u suradnji s projektnim partnerom JU PP Kopački rit. Vrata je otvorio Edukacijsko- posjetiteljski centar „Podravlje“ i to radionicom o protupožarnoj zaštiti šuma. Nakon radionice slijedila je Šetnja dravski šumama do srca Dunava.
  • Projekt LifeWILDisland pridružio se Šetnji, a štand s promotivnim materijalima bio je na prijemnom centru PP Kopački rit, gdje su članovi projektnog tima zainteresiranu javnost upoznali s projektom.

Bila je ovo prilika za direktnu komunikaciju sa zainteresiranom javnošću o aktivnostima Hrvatskih šuma.