Skip links

Hrvatske šume osigurale izgradnju 10 km novih šumskih cesta putem sredstava EU

Hrvatske šume uspješno su prijavile projekt izgradnje šumskih cesta na području Podružnice Gospić, Šumarije Korenica, gospodarske jedinice “Trovrh –Kik”. Projekt je tijekom 2022. godine prijavljen na natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“, u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014-2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.000.000,00 eura, uz intenzitet potpore od 100%, a izgradnja će se financirati sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj projekta jest izgradnjom primarne šumske prometne infrastrukture osigurati pristup nedovoljno otvorenim šumskim predjelima državnih šuma te time omogućiti nesmetano provođenje redovnih radova na gospodarenju šumama.

Osim za provođenje radova na gospodarenju šumama novoizgrađene šumske ceste koristit će i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova kroz obavljanje redovnih poslova na čuvanju i nadzoru državne granice, ujedno i granice Europske unije. Isto tako novim cestama omogućiti će se pristup uskom pojasu minski sumnjivog područja uz samu državnu granicu, odnosno osigurati neophodni preduvjet za razminiranje ovoga dijela Ličke Plješivice – istaknuo je voditelj Uprave šuma Podružnice Gospić Mario Stilinović dipl. ing. šum.