Skip links

Obavijest o održavanju javnog uvida za Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “Varaždinske podravske šume”

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu “Varaždinske podravske šume” (2023. – 2032.), a kojom gospodari Šumarija Varaždin.

Površina Gospodarske jedinice “Varaždinske podravske šume” utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je 1601,64 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 35 odjela i 217 odsjeka, a teritorijalno se nalazi na području Varaždinske županije (1596,29 ha) i Međimurske županije (5,35 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 24. srpnja 2023. godine do 25. kolovoza 2023. godine u prostorijama Šumarije Varaždin, ulica braće Krajanski 15, Varaždin, radnim danom od 8:00 do 11:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Varaždin.

Javni uvidi