Skip links

Hrvatske šume u akciji nakon velikog nevremena koje je pogodilo dijelove Republike Hrvatske

Nakon jučerašnjeg razornog nevremena praćenog snažnim vjetrovima uz oblinu kišu, a koje je pogodilo dijelove Republike Hrvatske uzrokujući velike štete i poteškoće u svakodnevnom životu građana, Hrvatske šume odmah su aktivirala sve svoje službe kako bi pružile pomoć u sanaciji šteta i normalizaciji situacije.

Iskusne i predane službe Hrvatskih šuma brzo su se organizirale te već djeluju na terenu pružajući pomoć građanima i lokalnim jedinicama. Glavni cilj ovih timova je osigurati brzo i sigurno uklanjanje svih opasnih situacija koje je nevrijeme izazvalo. Naši stručnjaci, u suradnji s lokalnim službama, poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali prohodnost cesta i staza, s naglaskom na sigurnost svih stanovnika pogođenih područja“, izjavio je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, gospodin Nediljko Dujić.

Hrvatske šume su u stalnoj koordinaciji s nadležnim tijelima i pružaju punu potporu svim županijama, općinama i gradovima u sanaciji šteta u ljudstvu i mehanizaciji. Djelatnici Hrvatskih šuma ulažu maksimalan trud kako bi otklonili posljedice nevremena i osigurali siguran prolaz građana. Štete na šumskim sastojinama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i velikog dijela Slavonije ogromne su, a točni podatci tek će se ustanoviti.

Informacije o pogođenim područjima iz Hrvatskih šuma:

Na šumskim sastojinama nastale su neviđene štete, a stvarni razmjeri šteta tek će se moći utvrditi kad se raščiste zatrpane šumske prometnice i omogući prilaz svim pogođenim šumskim predjelima.

Prve procjene šteta su zastrašujuće, radi se o ukupno 1.205.000 m3, a samo vrijednost te drvne mase da nije oštećena i uništena iznosila bi cca 100 milijuna €.

Uprava šuma podružnica Vinkovci – 850.000 m3

Uprava šuma podružnica Nova Gradiška 205.000 m3

Uprava šuma podružnica Bjelovar – 60.000 m3

Uprava šuma podružnica Zagreb – 55.000 m3

Uprava šuma podružnica Požega – 45.000 m3

UŠP Vinkovci

Svih 12 šumarija UŠP Vinkovci otrpjele su ogromne štete tijekom olujnoga nevremena u srijedu. Procijenjene štete mahom na sastojinama hrasta lužnjaka po šumarijama su:

Šumarija Cerna – 50.000 m3

Šumarija Gunja – 5.000 m3

Šumarija Ilok  -10.000 m3

Šumarija Lipovac – 15.000 m3

Šumarija Mikanovci – 10.000 m3

Šumarija Otok – 400.000 m3

Šumarija Šumarija Strizivojna – 15.000 m3

Šumarija Strošinci – 20.000 m3

Šumarija Vinkovci –  80.000 m3

Šumarija Vrbanja – 150.000 m3

Šumarija Vukovar – 1.000 m3

Šumarija Županja – 100.000 m3

Ukupno oko 850.000 m3 drvne mase je polomljeno ili izvaljeno. Štete na radnim strojevima također postoje, no one se još utvrđuju zbog nemogućnosti prilaska do svih strojeva.

Sve šumarije stavile su sjekače i šumske radnike na raspolaganje u otklanjanju posljedica nevremena i radili su u srijedu poslijepodne i u četvrtak, a nastavljaju i dalje do normalizacije prometa i otklanjanja svih posljedica. Također svi radni strojevi RJ Šumatrans uključeni su u sve aktivnosti raščišćavanja, traktori, forvarderi, kamioni I građevinski strojevi.

UŠP Vinkovci koordinira sa županijskim stožerom, vatrogascima, vojskom i službom 112 te ulaže maksimalni napor da se stanje čim prije normalizira.

Prva reakcija djelatnika HŠ je bila odmah po dojavi o zatvorenoj cesti D46 Vinkovci – Tovarnik i već do večeri djelatnici Hrvatskih šuma uklonili su srušena stabla.

Iste večeri zajedno s lokalnim vatrogascima djelatnici Hrvatskih šuma angažirani su na raščišćavanju cesta Slakovci – Otok, Vrbanja – Spačva i Otok – Spačva.

Do dugo u noć sjekači i mehanizacija Hrvatskih šuma oslobađali su prioritetni dio ceste D55 Vinkovci -Županja do skretanja za Otok.

U četvrtak 20. srpnja djelatnici UŠP Vinkovci bili su angažirani na svim pogođenim područjima po prioritetima – hitno je bilo oslobađanje prometnice D55 Vinkovci-Županja te lokalne i nerazvrstane ceste.

Moramo naglasiti da su raščišćavanje prometnica koordinirale i vodile Hrvatske šume, uz sudjelovanje komunalne i cestarske službe, te pripadnika Hrvatske vojske.

Angažirano je bilo 82 sjekača s motornim pilama, dva forvardera, dva kamiona, kombinirka, grejder, kao i male ekipaže i traktori.

Najveći problem je bio nemogućnost dolaska do strojeva koji su ostali zarobljeni u šumi. Od prvog trenutka surađujemo s lokalnom zajednicom i na njihov zahtjev i dokazani prioritet šaljemo vlastite ljude i strojeve na oslobađanje prometnica i uspostavu redovnih komunalnih uvjeta. Svi procesi na uspostavi se nastavljaju i danas. Preostalo je puno zapelih, nagnutih i potencijalno opasnih stabala pored prometnica, a po završetku raščišćavanja naseljenih mjesta i prometnica krećemo s uspostavom prohodnosti šumskih prometnica i sanacijom štete u šumi.

 

UŠP Nova Gradiška

Na 7 šumarija UŠP Nova Gradiška nastale su ogromne štete tijekom olujnoga nevremena u srijedu. Procijenjene štete na sastojinama prvenstveno bukve i hrasta kitnjaka po šumarijama su:

Šumarija Trnjani – 10.000 m3

Šumarija Slavonski Brod – 10.000 m3

Šumarija Oriovac – 5.000 m3

Šumarija Nova Kapela – 100.000 m3

Šumarija Nova Gradiška –  50.000 m3

Šumarija Okučani – 35.000 m3

Šumarija Novska – 5.000 m3

Ukupno oko 205.000 m3 drvne mase je polomljeno ili izvaljeno. Štete su nastale na brdskom dijelu šumarija, sjeverno od autoputa.

Sjekači i šumski radnici UŠP Nova Gradiška te specijalni zglobni traktori angažirani su na otklanjanju posljedica nevremena:

 • čišćenje ceste na području općine Bukovlje
 • sjekači na ispomoći HEP Sl. Brod dalekovod u općini Velika Kopanica
 • čišćenje županijske cesta Brčino -Zdenci
 • čišćenje lokalnih cesta oko Slavonskog Broda
 • ispomoć HEP S. Brod na čišćenju dalekovoda Sibinj
 • čišćenje lokalne ceste i Županijska cesta Nova Kapela – Požega
 • čišćenje županijske ceste Nova Gradiška – Strmac, te Nova Gradiška – C. Šagovina
 • raščišćavanje kruga i prilaza Općoj bolnici u Novoj Gradiški
 • ispomoć HEP-u Nova Gradiška na dalekovodima
 • čišćenje lokalne ceste u općini Okučani i čišćenje prolaza Radaru i repetitoru na Psunju 986 nv
 • čišćenje prilaza bolnici  za psihijatriju i palijativu sv. Rafael na Strmcu
 • osposobljavanje i puštanje u promet Državne ceste Novska -Pakrac

 

UŠP Bjelovar

Na području UŠP Bjelovar, šteta od olujnog nevremena je nastala primarno i u najvećoj mjeri na području šumarije Lipik. Štete ima i na susjednim šumarijama, Pakrac i Garešnica, cca 5.000 m3, tako da je gruba procjena ukupno za UŠP Bjelovar 60.000 m3.

U šumariji Lipik na površini od cca 5.000 ha procjena je da je polomljeno, a manjim dijelom i izvaljeno preko 50.000 m3 drvne mase. Štete su nastale najviše u bukvi, zatim hrastu kitnjaku, grabu, te i ostalim vrstama.

Šumarijski kapaciteti, sjekači, šumski radnici te strojevi rade na raščišćavanju državne ceste DC 47, Lipik – Novska, te trenutno pomažu i u raščišćavanju gradskih prometnica u Lipiku, u gradskom Parku i na gradskim bazenima.

 

UŠP Zagreb

Na području UŠP Zagreb prema prvim procjenama stradalo je oko 55.000 m3 drvne mase na način da su većinom stradala pojedinačna stabla ili u manjim grupama (hrast lužnjak, kitnjak, bukva, jasen i jela).

Štete na Medvednici od vjetroizvala zabilježene su na samom vršnom grebenu i radi se o manjim zahvaćenim površinama, a Sljemenska cesta promptno je stavljena u funkciju.

Najveća šteta zabilježena je u brdskom dijelu šumarije Lipovljani gdje je stradala šuma bukve i hrasta kitnjaka.

Na otklanjanju posljedica nevremena na području cijele UŠP Zagreb sudjeluje 60 sjekača I šumskih radnika, 6 zglobnih traktora te dva kamiona. S radom se krenulo odmah po prestanku oluje i čitavo vrijeme na raspolaganju su komunalnim i hitnim službama pri otklanjanju šteta u gradu i naseljima.

 

UŠP Požega

Od posljedica olujnog nevremena velike su štete nastale na području južnog dijela Požeško slavonske županije, potez Brestovac – Požega – Pleternica na stambenim i gospodarskim objektima, električnim vodovima, te na prometnicama  koje su zakrčene izvaljenim i polomljenim stablima.

Velike su štete i na našim šumskim sastojinama na području šumarija Požega, Pleternica te šumarije Čaglin, a procjene su da je polomljeno i izvaljeno 45.000 m3 drvne mase.

U dogovoru sa Stožerom Civilne zaštite, djelatnici I kapaciteti UŠP Požega angažirani su na raščišćavanju prometnica, tako da dvije grupe (sjekači i traktoristi) šumarije Požega rade na raščišćavanju prometnica prema prigradskim naseljima grada Požege i općine Brestovac (4 zglobna šumska  traktora), dvije grupe ( 4 zglobna šumska traktora) šumarije Pleternica i 1 kamion za odvoz drvne mase rade na uklanjanju polomljenih i izvaljenih stabala u gradskom parku i ulici prema Svetištu u gradu Pleternici (gradski park je totalna šteta), a 1 grupa radi na raščišćavanju puteva prema prigradskim naseljima grada Pleternice.

 

 

“Ovim putem želimo izraziti zahvalnost svim našim djelatnicima na brzoj i predanoj reakciji, kao i svim građanima na strpljenju i suradnji tijekom sanacije. Kao tvrtka koja se temelji na principima odgovornosti i brige za šumske resurse, nastavit ćemo pružati podršku zajednici u naporima obnove i oporavka nakon ovog nevremena” kazao je predsjednik Uprave Nediljko Dujić.