Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu “Kalnik – Kolačka”

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu Kalnik – Kolačka (2023. – 2032.), a kojom gospodari Šumarija Križevci.

Površina Gospodarske jedinice Kalnik – Kolačka utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je 4075,92 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 95 odjela i 474 odsjeka, a teritorijalno se nalazi na području Koprivničko – križevačke (3901,39 ha) i Varaždinske županije (174,53 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 25. srpnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine u prostorijama Šumarije Križevci, Ulica kralja Tomislava 114, Križevci, radnim danom od 8:00 do 11:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 1. rujna 2023. godine (petak) u 10:00 sati u prostorijama Lugarnice Kosturač, Lanišće 122, Sveti Ivan Žabno.

Javni uvidi