Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu “Vrana”

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu Vrana (2023. – 2032.), a kojom gospodari Uprava šuma podružnica Buzet, Šumarija Cres-Lošinj.

Gospodarska jedinica Vrana utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je površine 1334,04 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 29 odjela i 76 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Primorsko-goranske županije.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 31. srpnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine u prostorijama Šumarije Cres-Lošinj, Čikat 5, Mali Lošinj,  radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.  Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili na javnoj raspravi

Javna rasprava održat će se dana 12. rujna 2023. godine (utorak) u 13,00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Cresa, Creskog statuta 15, 51557 Cres.

Javni uvidi