Skip links

Nacrt Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu

Obavijest o javnom savjetovanju

Obavještavamo Vas da na predmetnom linku možete pronaći obavijest o objavljenom e-savjetovanju:

https://nadmetanja.hrsume.hr/

Naime, Hrvatske šume d.o.o. su u e-Savjetovanje uputile Nacrt Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu. Tekst Nacrta Odluke dostupan je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25075

Javno savjetovanje otvoreno je do 9. listopada 2023., a sve komentare i prijedloge na Nacrt Odluke zainteresirana javnost može unijeti izravno na stranici e- Savjetovanja upravo do tog datuma.

Javni uvidi