Skip links

Javni poziv za iskazivanje interesa za uslugu skupnog lova na divlje svinje

Javni poziv za iskazivanje interesa za uslugu skupnog lova na svinje divlje (varijanta A) za lovište Spačva u periodu do 31. ožujka 2024. po cijeni 50% nižoj od cijene utvrđene Cjenikom odstrjela divljači i usluga u lovu s važnošću od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Preuzmi objavu (pdf)

Natječaji