Skip links

Održana radionica na edukativnoj stazi Hrvatskih šuma – u Kotar šumi

U petak 10. studenog održana je već druga radionica na edukativnoj stazi Hrvatskih šuma u Kotar šumi, na kojoj su prisustvovali veleposlanik Švicarske Konfederacije Njegova Ekselencija Urs Hammer sa suradnicima, te drugi visoki politički dužnosnici (gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i dr.).

Staza je financirana sredstvima iz švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Drago nam je da je ovim projektom počela revitalizacija razminiranog područja i kroz naše radionice.

Riječ je o velikom projektu razminiranja i društveno ekonomske integracije, a 6 milijuna švicarskih franaka financira Švicarsko-hrvatski program suradnje. U sklopu njega razminirano je 3,26 četvornih kilometara, proveden je cijeli niz psihosocijalnih mjera i mjera zapošljavanja žrtava mina i njihovih obitelji.

Veleposlanik Švicarske Konfederacije u RH, Urs Hammer je napomenuo kako je uspješni projekt razminiranja simbol suradnje Švicarske i Hrvatske na temelju partnerstva.

“Ovime zaključujemo i poglavlje teške prošlosti i sada možemo s više optimizma gledati u budućnost. Šuma se sada može koristiti za razne djelatnosti i rekreaciju. To je korisno i za zdravlje stanovnika a možda će privući i turiste te unaprijediti kvalitetu života grada i regije”, rekao je veleposlanik Hammer izrazivši uvjerenje u daljnju uspješnu suradnju.

U Sisačko-moslavačkoj je županiji bilo minski sumnjivo ukupno 77 četvornih kilometara, a još je preostalo 11,6 kilometara. Prema planu, razminiranje na području županije biti će završeno do 2026. godine.