Skip links

Potvrda o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske

Za potrebe izdavanja očitovanja o statusu čestica, potrebno je:

  • poslati službeni zahtjev u kojem je potrebno navesti naziv katastarske ispostave, naziv katastarske općine i brojeve katastarskih čestica za koje se traži potvrda.
  • službeni zahtjev piše se u slobodnoj formi ili popunite Zahtjev za izdavanje potvrde o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske.
  • navesti razlog zbog kojeg se očitovanje traži, te broj telefona (mobitela) na koji se podnositelj zahtjeva može kontaktirati.

Za sve dodatne informacije i eventualne upite pošaljite nam email.

Za izdavanje očitovanje o statusu čestica nije potrebno slati pristojbe (biljege).
Izrada očitovanja naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

Zahtjev za izdavanje potvrde o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske
Zahtjev pošaljite na našu adresu

Hrvatske šume d.o.o.
Sektor plana, analize, uređivanja šuma i informatike
Služba za uređivanje šuma
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

Pravilnik o ustrojavanju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. (Pročišćeni tekst)