Skip links
Karlovac Karst

Hrvatskim šumama za strateški projekt KARLOVAC – KARST odobreno 190 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

U Zagrebu je 24. lipnja 2021.  potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije  – KARLOVAC KARST vrijedan 241 milijun kuna (uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU – Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.), kojeg su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Siniša Kukić, te u ime korisnika bespovratnih sredstava, Hrvatskih šuma d.o.o. predsjednik Uprave Krunoslav Jakupčić i član Uprave Igor Fazekaš.

Karlovac Karst logo

– Naša je zadaća očuvati bioraznolikost i okoliš u cijeloj Republici Hrvatskoj, a osobito u zaštićenim područjima, no to nije moguće na onima koja su zagađena minama ili minski sumnjiva. Stoga me veseli potpisivanje ovog ugovora koji će omogućiti obnovu i održavanje šumskog zemljišta na području Karlovačke županije te istovremeno doprinijeti smanjenju udjela minski sumnjivih površina u Republici Hrvatskoj.  – rekao je ministar Ćorić.

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić istaknuo je kako su Hrvatske šume od svog osnutka uložile goleme napore te financijska sredstva u razminiranje šuma.

1.929,08 ha
šuma i šumarskog zemljišta za razminiravanje
1.709,06 ha
minski sumnjiva područja
43,60 km
protupožarni prosjek / šumska cesta za rekonstruirat
210,65 ha
šuma i šumarskog zemljišta za obnovit

– Hrvatske šume od samog svog osnutka uložile su goleme napore u razminiranju šuma, u što je do sada iz sredstava opće korisnih funkcija šuma utrošeno oko 600 milijuna kuna a raduje me da to posljednjih godina činimo kroz strateške projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije. Uz EU projekte NATURAVITA (Osječko-baranjska županija) i FEARLESS VELEBIT (Ličko-senjska i Zadarska županija), KARLOVAC KARST je najbolji primjer za to. Provođenjem projekta KARLOVAC KARST nakon više od 25 godina osigurat će se siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, ali i konačno omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetano gospodarenje šumama u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama – naglasio je Jakupčić.

Cilj projekta je razminiranje, očuvanje i zaštita ukupno 1.929,08 ha šuma i šumskog zemljišta koje se prostire na području ekološke mreže Natura 2000 u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije (općina Tounj, Josipdol i Plaški).

Provedbom projekta, zajedno s partnerom Ministarstvom unutarnjih poslova, razminirat će se 1.709,06 ha minski sumnjivog područja, rekonstruirati 43,60 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, te obnoviti 210,65 ha šuma i šumskog zemljišta. Trenutno Hrvatske šume, u različitim fazama provedbe, imaju projekte ukupne vrijednosti 1,3 milijardi kuna.