Skip links

Obavijest subjektima o primjeni PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. godine vezano za odobravanje određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanje njihovih popisa

PROVEDNOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. godine definiraju su proizvodi koji su dozvoljeni za korištenje u ekološkoj proizvodnji stupanjem na snagu UREDOM VIJEĆA (EU) 2018/848 od 30. svibnja 2018., a kako slijedi:

  • Novi Prilog I: sredstva za zaštitu bilja
  • Novi Prilog II: gnojiva
  • Novi Prilog III: proizvodi za hranu za životinje
  • Novi Prilog IV: proizvodi za čišćenje i dezinfekciju – s prijelaznim pravilima
  • Novi Prilog V: proizvodi za hranu i kvasac – prijelazna pravila za popis sastojaka koji nisu ekološki
  • Novi Prilog VI: proizvodi odobreni za upotrebu u trećim zemljama (prazno)

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/848 stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.