Skip links

Obavijest za subjekte koji u sustav službene kontrole ekološke proizvodnje imaju uključene životinje

Za dovođenje na gospodarstvo neekoloških životinja, ako su pasmine u opasnosti od nestanka iz poljoprivredne djelatnosti u skladu s točkom 1.3.4.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848, nije potrebno odobrenje nadležnog tijela.

U skladu s točkom 1.3.4.5. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848, subjekti vode evidenciju ili dokumentiraju podrijetlo životinja, navodeći identifikacijsku oznaku životinja u skladu s odgovarajućim sustavima (po životinji ili turnusu/jatu/košnici) te veterinarske podatke o životinjama uvedenima na gospodarstvo, datumu dolaska i prijelaznom razdoblju.

Popis izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj je objavljen Odlukom u Narodnim novinama br. 43/2021.

U okviru intervencije 70.03. – Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja SP ZPP RH navodi se 27 ugroženih izvornih pasmina, u skladu s gore navedenom Odlukom.

Na popisu se nalaze:

Goveda: Buša, Istarsko govedo, Slavonsko srijemski podolac

Svinje: Crna slavonska svinja, Turopoljska svinja, Banijska šara svinja

Ovce: Istarska ovca, Creska ovca, Krčka ovca, Paška ovca, Dubrovačka ruda, Lička pramenka, Dalmatinska pramenka, Cigaja, Rapska ovca

Koze: Hrvatska šarena koza, Hrvatska bijela koza, Istarska koza

Perad: Zagorski puran, Kokoš hrvatica

Konji: Hrvatski hladnokrvnjak, Hrvatski posavac, Međimurski konj, Lipicanac

Magarci: Istarski magarac, Primorsko dinarski magarac, Sjeverno jadranski magarac

Intervencija 70.03. – Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja provodi se u skladu s Pravilnikom provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23).

Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja naveden je u Prilogu 4. Tablici 5. Pravilnika.