Skip links

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine usvojen je novi Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. Donošenjem Nacionalnog akcijskog plana Republika Hrvatska odgovara na inicijativu Europske Komisije te nastoji postići što kvalitetniji odgovor hrvatskog ekološkog sektora na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola kao i odgovarajući doprinos zajedničkom europskom cilju od 25 % ekoloških poljoprivrednih površina do 2030. godine.

Donošenjem nacionalnih akcijskih planova za sektor ekološke poljoprivrede dopunjuju se aktivnosti predviđene Strateškim planom u područjima na koja se Strateški plan izravno ne odnosi, a usko su vezana uz sektor ekološke poljoprivrede. Ekološka poljoprivreda je alternativni način proizvodnje hrane u kojem se prirodni resursi i procesi koriste na održivi način te predstavlja rješenje za održivi prehrambeni sustav uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti.

Nacionalni akcijski plan predstavlja pregledni dokument trenutnog stanja ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj te objedinjava sve dostupne mjere koje se odnose na ekološki sektor, a predviđene su raznim programima financiranja. Za ostvarenje daljnjeg napretka u razvoju ekološkog sektora potrebno je primijeniti sveobuhvatan pristup svim segmentima proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda, no i lanca opskrbe hranom u cjelini. Iz navedenog razloga, Nacionalni akcijski plan obuhvaća nekoliko pravaca djelovanja koji će sami za sebe i u međudjelovanju pozitivno utjecati ne samo na daljnje povećanje ekoloških površina nego i na razvoj sektora u cjelini.

Poveznica na Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. je slijedeća: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-propisi/ekoloska-4510/4510