Skip links
Red Faith dron

Uskoro kreće Red Faith

Hrvatske šume sudjeluju u još jednom projektu koji će biti financiran sredstvima Regionalnog razvojnog fonda Interreg, projektu Red Faith. Riječ je o projektu „Obnove biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih videotehnologija“ ukupne vrijednosti 485.401,94 eura od kojih EU sufinancira 412.591,64 euro. Vodeći partner na projektu je Baranya Megyei Önkormányzat iz Pečuha dok su partneri na projektu Mecsekerdő ZRT. Iz Pečuha Mađarska te Hrvatske šume d.o.o. i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmeyera u Osijeku.

Projekt je započeo 1. listopada 2017.  i trajat će 31. svibnja 2019. godine a prioritet mu je stvoriti održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara dok mu je specifični cilj obnoviti biološku raznolikost u pograničnom području. Projekt je odobren u ožujku ove godine zajedno s još jednim projektom Hrvatskih šuma d.o.o. zaštita hrasta lužnjaka u pograničnim područjima.

Prilagodba klimatskim promjenama i zaštita prirode i okoliša su važni izazovi u EU. Šume čuvaju bioraznolikost, sadrže obnovljive izvore energije, te omogućavaju zapošljavanje u ruralnim područjima. Kroz klimatske promjene šume su ugrožene, a prvi korak je kvalitetan i pravovremeni monitoring.

Projekt je nastao iz potrebe za efikasnijim, kompleksnijim i detaljnijim procesom rekognosticiranja i pregleda terena šuma i šumskog zemljišta. Slike iz zraka omogućavaju boljem razumijevanju kompozicije šume, posebno krošnji, te se odlučilo za njegovo provođenje.

Zračni monitoring pruža mogućnost bolje prevencije širenja invazivnih vrsta, bržu reakciju na ugroze šume od insekata, bolesti ili ljudi, analizira rezultate korištenja kemijskih sredstava i ostalih uzgojnih radova, prikazuje štete od suše i požara, upozorava na mogućnosti poplave i prati njeno širenje, te moguće zastoje, pomaže pri uređivanju šuma, procjenjuje stanje biomase, itd.
Projektom će se upoznati tehnologije zračnog snimanja, te će se odabrati metodologija koja će odgovarati potrebama partnera. Unaprijediti će se i stručnost radnika na temelju rezultata analiza, te će se podići svijest o značenju šuma i rada u šumi.

Najavljene aktivnosti podrazumijevaju između ostaloga i nabavu dronova, renoviranje kuće u Tikvešu kao priprema uvjeta za edukaciju, edukacija radnika za primjenu zračnog monitoringa, edukacija djece o značaju klimatskih promjena, zaštite šuma a radit će se i na suzbijanju invazivnih vrsta na snimljenom području.

Povodom početka projekta, u Pečuhu je 8. studenog najavljena Kickoff konferencija na kojoj će sudjelovati svi partneri u projektu.

RED FAITH
Interreg logo
Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska