Skip links
Karlovac Karst

Terenski obilazak projektnog područja projekta Karlovac Karst

Krajem kolovoza 2021. godine počela je provedba projektne aktivnosti Razminiranje šuma i šumskog zemljišta na projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst, te je 4. listopada 2021. organiziran sastanak projektnog tima sastavljenog od predstavnika Hrvatskih šuma i Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH.

Projektni tim Hrvatskih šuma predstavljali su: Tomislav Lipošćak, voditelj projekta, Nikolina Požek,  koordinator projektnih aktivnosti za biološku obnovu šuma i Sanja Grdić, administrator, te Ivan Perković, revirnik u šumariji Josipdol.

Projektni tim MUP-a predstavljali su Tajana Čičak, zamjenica voditelja projekta, te Tea Weigand, Boris Rak i Iskra Rajman.

Ispred Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH sastanku je nazočio Nikola Krešo, nadzornik za kontrolu kvalitete poslova razminiranja.

Na sastanku je održana kratka prezentacija do sada realiziranih poslova razminiranja, angažiranih kapaciteta, te dosadašnjih pronalazaka eksplozivnih ostataka rata.

Nakon sastanka projektni tim obišao je projektno područje Karlovac Karst, 4. dio, oznake: PR-KAPLA-029-04-19. Ukupna projektna površina za razminiranje iznosi 1.033.256 m2 i podijeljena je na 9 cjelina. Aktivnosti razminiranja trenutno se provode na 8 od ukupno 20 projektnih cjelina, a trenutna realizacija iznosi nešto manje od 5 četvornih kilometara (4.639.645 m2 ).

Na razminiranju su angažirani gotovo svi akreditirani ljudski kapaciteti pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja, 5 strojeva za pripremu površina te 9 pari pasa za detekciju mina.

Trenutne, izrazito povoljne vremenske prilike uvelike idu na ruku pirotehničarima i prema njihovim riječima dinamika izvođenja radova više je nego zadovoljavajući.

Karlovac Karst logo