Skip links

Naturavita – midterm konferencija

Na midterm konferenciji projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“, održanoj 15. listopada 2021. u osječkom prigradskom naselju Podravlje, predstavljeni su do sada ostvareni rezultati projekta te je svečano otvoren Edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“.

Konferenciju je uvodnim riječima započeo direktor Sektora za šumarstvo, Krešimir Žagar naglasivši kako je „projekt Naturavita započeo prije dvije godine i sada je na pola puta. Do sada je uspješno provedena biološka obnova šuma i šumskog zemljišta sadnjom autohtonih vrsta drveća na 60 % projektno planirane površine, poboljšana je protupožarna zaštita šuma izgradnjom 17 od planiranih 18 protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. Obnovom šumske kuće „Podravlje“ unaprijeđena je edukacijska infrastruktura, a do kraja projekta ovdje će se održati 115 radionica za učenike, studente, sručnjake,…Centar Podravlje će biti mjesto susreta ljudi koji će razmjenjivati iskustvo i znanje o bioraznolikosti i šumskim ekosustavima.“

Na midterm konferenciji projekta Naturavita predstavljeni dosada ostvareni rezultati i svečano otvoren novi Edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“.

Edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje“ ovom prigodom svečano je otvorio ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut te istaknuo: „U dvije godine trajanja projekta ostvarili smo važne ciljeve – područje predviđeno projektom „Naturavita“ očistili smo od mina te danas s velikim zadovoljstvom otvaramo Edukacijsko-posjetiteljski centar koji će služiti prvenstveno mladim ljudima u svrhu podizanja svijesti o ponašanju koje dovodi do smanjenja rizika od katastrofa.“

Konferenciji su nazočili i Davor Mikulić, ravnatelj JU Agencija zaupravljanje zaštićenim područjima OBŽ koji je ujedno bio i izaslanik župana Anušića, Sanja Jelačić, voditeljica Posredničkog tijela razine 2 FZOEU, Željko Kovačević, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu i Tomislav Bogdanović, ravnatelj JU PP Kopački rit, te predstavnici projektnih partnera, lokalne vlasti, udruga i medija.

Vrijednost radova obnove Centra je 2.835.012,57 kn, a vrijednost unutarnjeg opremanja 486.466,70 kn koji su financirani sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%. U okruženju centra do polovice studenoga bit će uspostavljene četiri poučne staze koje će dodatno upotpuniti ponudu centra. U Edukacijsko-posjetiteljskom centru organizirat će se edukacije o minskoj opasnosti i sustavu zaštite Natura 2000 i njegovim značajkama te o vrijednostima šumskih ekosustava.

Za vrijeme trajanja projekta prijevoz školske djece bit će osiguran iz proračuna projekta. Provedbom edukacije povećat će svijest o minskoj opasnosti, bioraznolikosti i vrijednostima šumskog ekosustava.

Projekt u brojevima

2.835.012,57 kn
vrijednost radova obnove Centra
486.466,70 kn
vrijednost unutarnjeg opremanja
85%
sredstva EU iz Kohezijskog fonda
Naturavita