Skip links

Obavijest subjektima o načinu provođenja kontrola ekološke proizvodnje, prerade i distribucije u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19

Vezano uz proglašenje epidemije COVID-19 u Hrvatskoj, Hrvatske šume d.o.o., Služba za certifikaciju proizvoda, radi zaštite zdravlja i suzbijanja dodatnog širenja virusa prilagodile su način rada izvanrednim okolnostima.

U organizaciji rada Hrvatske šume d.o.o., Služba za certifikaciju proizvoda primjenjuju preporuke i opće mjere zaštite Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva uprave, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, te preporuke Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske akreditacijske agencije.

Ovim putem, obavještavamo vas da nismo u mogućnosti osigurati propisani razmak od 1,5 do 2 metra, stoga smo spriječeni održavati sastanke, odnosno primati stranke.

Nadalje, ograničen je pristup strankama u pisarnicu Hrvatskih šuma d.o.o., pa preporučamo da dokumentaciju namijenjenu za Službu za certifikaciju dostavite elektroničkim putem ili poštom.

Komunikacija s klijentima se odražava prvenstveno telefonski i/ili elektroničkim putem, a u uredima je u radno vrijeme nužan broj osoblja koji osigurava kontinuitet poslovanja.

Sukladno razvoju epidemiološke situacije, redovne kontrole i uzorkovanja će se provodit u najmanjem mogućem opsegu, poštujući mjere predostrožnosti za suzbijanje infekcije za osoblje kontrolnog tijela i subjekte.

Sve kontrole na licu mjesta planirane u narednom razdoblju su odgođene do daljnjega.

Kod subjekata kod kojih je u narednom periodu planirana redovna kontrola, Hrvatske šume d.o.o., Služba za certifikaciju proizvoda provest će procjenu rizika provedbe kontrole u izvanrednim situacijama (epidemija), te temeljem vrednovanja odrediti svoje postupanje prema subjektu.

Kod subjekata kod kojih se vrednovanjem utvrdi da je to moguće, obavit će se kontrola dokumentacije, dok će se kontrola na terenu obavezno obaviti naknadno kada se za to stvore uvjeti.

Ovim putem vas obavještavamo da se postupci izdavanja odobrenja za korištenje neekološkog sjemena i/ili sadnog materijala odvijaju neprekidno. Molimo vas da radi bržeg izdavanja odobrenja svoje zahtjeve (i popratnu dokumentaciju) šaljete na e-mail – direkcija@hrsume.hr i gabrijela.seletkovic@hrsume.hr .

Hrvatske šume d.o.o., Služba za certifikaciju će pratiti daljnja preporuke i opće mjere zaštite Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezane uz COVID-19, te ukoliko to bude potrebno usvojiti daljnje mjere i ažurirati postojeće. Pri tome su održavanje i kontinuirana provedba poslova, zaštita zaposlenika i subjekata naš glavni prioritet.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontaktirati na uobičajene e-mail adrese i brojeve telefona.