Skip links

Podnesen prvi zahtjev za isplatu u projektu Fearless Velebit

Dana 8. studenoga 2019. godine sklopljen je Sporazum o partnerstvu između Hrvatskih šuma, kao nositelja projekta i Ministarstva unutarnjih poslova, kao projektnog partnera u provedbi projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličkoj-senjskoj i Zadarskoj županiji-Fearless Velebit“.

Projekt Fearless Velebit provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Ukupna vrijednost projekta je 266,5 milijuna kuna od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 257.303.868,41 kuna, a udio bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda 218.708.288,14 kuna, odnosno 85 % ukupnih prihvatljivih troškova, dok će se 15 % osigurati vlastitim učešćem. Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta je od 1. kolovoza 2018. do 30. lipnja 2023. godine.

Opći cilj projekta Fearless Velebit je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica i obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha koje se prostire u dvije županije, Ličko-senjskoj i Zadarskoj.

Realizacijom ovoga projekta,od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojnih sredstava bit će očišćeno 1.645,26 ha šuma, šumskog te ostalog (nešumskog) zemljišta, od čega 1.567,63 ha na području Parka prirode Velebit, a 77,64 ha u Nacionalnom parku Paklenica.

U petak, 14. veljače 2020. godine, HŠ d.o.o. i projektni partner MUP podnijeli su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava.

U prvom podnesenom Zahtjevu za nadoknadom sredstava ukupan iznos prihvatljivih troškova iznosi 68.974.888,62 kuna, od čega prihvatljivi troškovi HŠ d.o.o. 500.740,75 kuna, a projektnog partnera MUP 68.474.147,87 kuna. Prihvatljivi troškovi HŠ d.o.o. vezani su uz pripremne aktivnosti i aktivnosti upravljanja projektom dok su prihvatljivi troškovi projektnog partnera MUP vezani uz aktivnost razminiranje šuma i šumskog zemljišta.

Bitno je naglasiti kako je zbog iznimno povoljnih vremenskih uvjeta do sada razminiran velik dio projektnog područja (više od 50 %) što je odličan rezultat. Razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se i preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s Planom upravljanja Parkom prirode Velebit te planom upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica.

Fearless Velebit