Skip links

Provedba projekta FEARLESS VELEBIT u punom jeku

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u tijeku je realizacija projekta Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit,ukupne vrijednosti 266,5 milijuna kuna, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Dana 16. srpnja 2020. godine Posredničko tijelo razine 2 odobrilo je cjelokupan iznos potraživanih prihvatljivih troškova podnesenog 2. Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 15.759.991,57 kn od čega se 334.321,12 kn odnosi na HŠ d.o.o.., a ostatak pripada projektnom partneru MUP-a. Treći Zahtjev za nadoknadom utrošenih prihvatljivih sredstava na projektu podnesen je 23. srpnja 2020. godine u iznosu od 64.437.919,05. Potraživani prihvatljivi troškovi HŠ d.o.o. iznose 173.240,39 kn.

Projektna aktivnost Razminiranje šuma i šumskog zemljišta polako se bliži kraju. Razminiran je veliki dio projektnog područja, obavljene su završne kontrole kvalitete na većini radilišta i izrađeni elaborati geodetske izmjere. Preostaje nam samo još dobivanje službenih potvrda za isključenje iz minsko sumnjivih područja što je ujedno i osnovni preduvjet za početak planiranih radova rekonstrukcije protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC).

Poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture na način da se na području Parka prirode Velebit rekonstruira 75,07 km zapuštenih PPsEŠC jedan je od ciljeva projekta. Mjesto izvođenja radova je Uprava šuma Podružnica Gospić, šumarije: Gospić i Sveti Rok. Rekonstrukcijom PPsEŠC na projektnom području omogućiti će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta od šumskih požara, što izravno doprinosi i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava.

Ukupna planirana vrijednost radova rekonstrukcije PPsEŠC u projektu Fearless Velebit iznosi 34.174.168,80 kn, a radova nadzora rekonstrukcije 1.196.095,86 kn od kojih se 85 % financiraju sredstvima Europske unije.

Sve nabave Hrvatskih šuma idu prema planu. Sukladno navedenom sprovedena je javna nabava za poslove rekonstrukcije PPsEŠC kao i nadzor poslova rekonstrukcije. Uz prilazne pravce započetih radova bit će postavljeno i 6 privremenih informacijskih ploča čija nabava je također u tijeku.

Prilikom obnove postojećih prosjeka na projektnom području, sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode koji će se primjenjivati u postupku provedbe projekta. Važan naglasak svakako treba staviti na zaštitu staništa strogo zaštićene vrste gospine papučice (Cypripedium calceolus L.).

U tijeku je i sklapanje ugovora sa isporučiteljima za zajedničku nabavu IT opreme i terenskih vozila za efikasniji i brži rad kako u uredu tako i na terenu. Nabava dva terenska vozila bit će od velike pomoći članovima projektnog tima HŠ d.o.o. prilikom protupožarnih osmatranja kao i prijevoza lakšeg tereta u slučaju požara.

Fearless Velebit