Skip links

Hrvatskim šumama za strateški projekt planiranja upravljanja šumskim dijelom Natura 2000 područja odobreno 90 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

U Zagrebu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – ECOMANAGER, vrijedan 136 milijuna kuna (uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU- Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.), kojeg potpisuju ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, te u ime korisnika bespovratnih sredstava, Hrvatskih šuma d.o.o., predsjednik Uprave Krunoslav Jakupčić i član Uprave Igor Fazekaš.

Svoje zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora iskazao je ministar Ćorić:

„Projekt „Ecomanager“, namijenjen izradi šumskogospodarskih planova koji su ujedno i planovi upravljanja područjima Natura 2000, jasno ukazuje na nužnost prihvaćanja provedbe zelenih politika i načela koje zagovara Europski zeleni plan.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo koje provodi zelene politike u Republici Hrvatskoj, prepoznalo je potrebu za suradnjom sa sektorom šumarstva u dostizanju klimatskih ciljeva i ciljeva za bioraznolikost.

Ovaj smo poziv objavili s ciljem ispunjenja zakonskih obveza Republike Hrvatske, ali i doprinosa nacionalnim, europskim i globalnim ciljevima u dostizanju klimatske neutralnosti. Na šume treba gledati kao na cjelovit ekosustav koji je potrebno očuvati kako bi Hrvatska osigurala klimatsku neutralnost do 2050.

Živimo u vremenu u kojem na zelene politike ne možemo gledati kao dodatni luksuz pojedinih sektora, nego kao obvezu svih dijelova društva. Znanstvena zajednica je jasno potvrdila da u svrhu osiguranja održivosti i opstanka života na Zemlji moramo napraviti transformativnu promjenu našeg pristupa okolišu i prirodi, uključujući i jačanje suradnje svih sektora na tom putu.“

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić istaknuo je kako Hrvatske šume d.o.o. na održiv način gospodare s više od 2 milijuna hektara državnih šuma i šumskog zemljišta, po strogim ekološkim, socijalnim i gospodarskim standardima, te time doprinose činjenici da je danas Hrvatska svojevrsno žarište bioraznolikosti u Europi.

„Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske se gospodari na temelju Zakona o šumama, te šumsko-gospodarskih planova, koji se donose na razdoblje od 10 godina. Kao što je ministar Ćorić već rekao uloga sektora šumarstva u upravljanju Natura 2000 područjima u Hrvatskoj je ogromna te je prepoznata i regulirana kroz Zakon o zaštiti prirode kojim je zakonski regulirana mogućnost da šumsko-gospodarski planovi budu ujedno i planovi upravljanja Natura 2000 područjima. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje Natura 2000 područjima, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama. Uvažavajući činjenicu da trenutačno u različitim fazama pripreme i provedbe imamo EU projekte ukupne vrijednosti veće od 1,3 milijarde kuna, usudio bih se reći da je strateški projekt ECOMANAGER naš najvažniji projekt, a o njegovoj složenosti i opsežnosti dovoljno govori činjenica da na pripremi i provedbi istoga sudjeluje gotovo 300 šumarskih stručnjaka, kojima ovim putem želim čestitati, a ministarstvu i Fondu zahvaliti na izvrsnoj suradnji i stručnoj podršci“ – naglasio je Jakupčić.

Cilj projekta je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Projektno područje obuhvaća 559.412,83 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 167 gospodarskih jedinica na području cijele RH. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.535,70 ha (68,38 %) šuma i šumskog zemljišta nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Očekivani rezultati projekta:

  • izraditi će se 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže,
  • izraditi će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom,
  • educirat će se 35 trenera i 161 šumarski stručnjak o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže.
Ecomanager
Ecomanager