Skip links

Author: Marin Buric

Šumarija Krnjak

Trenutno se izvode radovi sječe, izrade, privlačenja, otpreme drvnih sortimenata na području: G.J. Skradska gora Odsjek 18a Šumski predjel Žilava Strana- u blizini bivšeg vojnog

Šumarija Cetingrad

Šumarija Cetingrad, prema planu proizvodnje za 2022. godinu, provodi radove sječe, izrade te privlačenja drvnih sortimenata u G.J. Gredarska kosa - Begovac, odsjek 14e, šumski

Šumarija Vojnić

Šumarija Vojnić, prema planu proizvodnje za 2022. godinu, izvodi radove pridobivanja drvnih sortimenata na radilištu G.J. Petrova gora – Petrovac 28b, predjel Muljava (na cesti

Šumarija Topusko

Šumarija Topusko izvodi radove sječe i vuče te otpreme drvnih sortimenata prema Planu proizvodnje za 2022. godinu u gospodarskoj jedinici Topličke Kose, odjeli/odsjeci 6a,6b,9a –

Šumarija Krasić

Radovi na području šumarije Krašić se odvijaju na slijedećim šumskim područjima: g.j. Slapnica odjeli: 11d, 11e, 11i - naselje Kostanjevac, 43d - naselje Rude -

Šumarija Karlovac

Na području šumarije Jastrebarsko u tijeku su sljedeći radovi sječe, izrade, privlačenja, iznosa, otpreme drvnih sortimenata : GJ Jastrebarski lugovi: Radovi na području šumarije Karlovac

Šumarija Jastrebarsko

Na području šumarije Jastrebarsko u tijeku su sljedeći radovi sječe, izrade, privlačenja, iznosa, otpreme drvnih sortimenata : GJ Jastrebarski lugovi: 1. predjel Glogovac ods. 57a

Šumarija Duga Resa

Šumarija Duga Resa izvodit će radove sječe i privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata prema Planu proizvodnje 2022. god. u gospodarskoj jedinici Dobra, odjel/odsjek 35 A

Šumarija Pisarovina

Na području šumarije Pisarovina prema planu proizvodnje realiziraju se radovi sječe, privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata u sljedećim gospodarskim jedinicama: GJ Pisarovinski lugovi , šumski

Šumarija Rakovica

Šumarija Rakovica izvodi radove prema planu proizvodnje za 2022 g . G.J. Zvjerinjak Broćanska Kosa odjel 3d- šumski predio Ostrunov Vrh. Radovi su u tijeku